Written by Konrad

Cel powstania Instytutu Libertatis

Od ponad wieku ze smutkiem obserwujemy drastyczny spadek swobód obywatelskich i łamanie praw naturalnych. Zdecydowaliśmy się połączyć siły by ten trend odwrócić.

Jesteśmy świadomi, że bezprecedensowe rozszerzanie roli państwa w życiu każdego z nas jest wynikiem przejęcia przez wrogów wolności wpływu, nie tylko na prawodawstwo, ale również na kulturę, sztukę i naukę. Dlatego chcemy zapewnić powiew wolności we wszystkich aspektach życia publicznego.

Widzimy, że konkretne rozwiązania ograniczające swobodę przedsiębiorczości, prawo własności oraz wolność jednostki wprowadzane są pod pretekstem zwiększania bezpieczeństwa i pomocy słabszym, a wynikają z partykularnych postulatów poszczególnych grup interesu.

W ramach projektów naszego Instytutu integrujemy osoby zatroskane o losy naszego kraju i przyszłych pokoleń. Jesteśmy zmęczeni brakiem wartości uczestników życia społecznego i posługiwaniem się pustymi, ale nośnymi hasłami, tworzonymi tylko na potrzeby konfliktu z politycznymi przeciwnikami.

Będziemy dążyć do podwyższania poziomu debaty publicznej i powiększania świadomości obywatelskiej. Będziemy przedstawiać rozwiązania wspierające wolność jednostki i swobodę gospodarczą, korzystne dla całego społeczeństwa.

Instytut Libertatis