Idea konferencji

INSTYTUT LIBERTATIS od października 2016 r. organizuje wydarzenia, podczas których omawiane są tematy istotne dla wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej.

W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja konferencji wiceministrów “Polska Przyszłości”. Uczestniczyło w niej 7 wiceministrów. Karol Okoński, Tomasz Zdzikot, Jan Dziedziczak, Paweł Gruza, Bartosz Marczuk, Maciej Wąsik. Wydarzenie to zyskało duży rozgłos medialny. Rozpoczęło ono także wiele gorących dyskusji i ferment intelektualny, wokół kluczowych projektów ministerstw.

Kontynuując udaną formę wydarzenia, 11 czerwca 2019 r. INSTYTUT LIBERTATIS organizuje II Konferencję „Polska przyszłości”, z udziałem wiceministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektów w wybranych ministerstwach.

Celem Konferencji „Polska przyszłości” będzie prezentacja kluczowych projektów, jakie są obecnie prowadzone w ministerstwach oraz dyskusja nad ich udziałem w budowie podmiotowego społeczeństwa.

Informacje o konferencji

Data i miejsce: 11 czerwca (wtorek) godz. 10:00 – 17:00, Warszawa (centrum)

Goście: posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, zaproszeni eksperci, liderzy opinii, dziennikarze, publicyści (w tym redaktorzy naczelni i szefowie działów opiniotwórczych mediów)

Formuła: prezentacja projektu przez przedstawiciela ministerstwa, następnie debata z udziałem ekspertów oraz podsumowanie z aktywnym uczestnictwem gości (możliwość zadawania pytań i polemiki)

Przewidziany czas trwania wydarzenia: ok. 6-7 godz. (w podziale
na dwa równoległe panele), z przerwami na posiłki i rozmowy kuluarowe

Miejsce: Warszawa centrum (szczegóły wkrótce)

Główni Prelegenci

  • Tomasz Zdzikot – Sekretarz stanu Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Leszek Skiba – Podsekretarz ministerstwa finansów
  • Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Piotr Müller – Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Karol Okoński- Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
  • Paweł Lisiecki- Sekretarz stanu

Agenda

09:00 – 09:45 – powitanie gości – jedna duża sala najlepiej połączona z dwóch mniejszych

09:45 – 10:00 – Powitanie gości

10:00 – 10:15 – przerwa techniczna / kawowo – podział sal na dwie mniejsze

10:15 – 12:15 – PANEL 1 oraz 2 >   już na dwóch salach panele ( w każdym panelu udział 4-5 panelistów + 40 / 50 osób publiczności)

12:15 – 12:30 – przerwa

12:30 – 14:30 – PANEL 3 oraz 4 > na dwóch salach

14:30 – 15:15 – lunch

15:15 – 17:15 – PANEL 5 oraz 6 >

Sala A

I

Tomasz Zdzikot – Sekretarz stanu Ministerstwo Obrony Narodowej

„Rozwój zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni”

Sala B

II 

Leszek Skiba – Podsekretarz ministerstwa finansów

„Jak ograniczyć wydatki państwa?”

III

Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Jak zwiększyć konkurencję na rynku kinematografii”

IV

Piotr Müller – Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

V

Paweł Lisiecki – Sekretarz Stanu

Zwycięstwo Solidarności w wyborach 1989 r. przywróciło dyskusję dotyczącą zmian własnościowych. Prywatyzacja i uwłaszczenie były jednymi z ważniejszych działań władz publicznych. Na tej fali wielu przedwojennych właścicieli lub ich spadkobierców rozpoczęło starania mające na celu odzyskanie zrabowanych przez władze komunistyczne majątków. Sprawa wydawała się formalnie prosta, ponieważ wystarczyło unieważnić wydane nawet z naruszeniem Dekretu Bieruta decyzje władz komunistycznych. Jednak problem ten pozostaje nierozwiązany do dziś.
Główne zagadnienia:
– Co najpierw: prywatyzacja, uwłaszczenie, reprywatyzacja?
– Czy stać Polskę na pełną i uczciwą reprywatyzację?
– Czy Polska ma jakieś zobowiązania majątkowe względem obywateli obcych państw?

VI

Karol Okoński- Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

„Relacje cyfrowe państwo-obywatel”

Moderator: Jacek Szafader (Instytut Libertatis)

Patronat

(w przygotowaniu)

Partnerzy merytoryczni

(w przygotowaniu)

Partnerzy

(w przygotowaniu)

 Patroni medialni

(w przygotowaniu)