Written by Marcin

Pismo do Prezesa Rady Ministrów RP z apelem o wyznaczenie

Wraz z radą przy Biuro Rzecznika MŚP występujemy do Prezesa Rady Ministrów RP z apelem o wyznaczenie i ogłoszenie ostatecznej daty zakończenia ograniczeń w działaniu firm i powrotu do sytuacji sprzed wprowadzenia stanu pandemii najpóźniej na dzień 1 lipca 2020 roku.
Treść pisma w załączniku ⬇️
http://libertatis.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/apel-1.jpg