Konferencja Polska Przyszłości 2017 - fot. Marcin Wasiewski/GreenHouse
Written by jacek

Sześciu wiceministrów o wyzwaniach dla Polski na konferencji Instytutu Libertatis

Sześciu wiceministrów polskiego rządu przedstawiło sztandarowe projekty swoich resortów na konferencji „Polska Przyszłości”, zorganizowanej przez Instytut Libertatis.  Prezentacjom towarzyszyła dyskusja ekspertów.

Udział w konferencji wzięli wiceministrowie: Jan Dziedziczak (Ministerstwo Spraw Zagranicznych), Paweł Gruza (Ministerstwo Finansów), Bartosz Marczuk (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Tomasz Zdzikot (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji), Karol Okoński (Ministerstwo Cyfryzacji) oraz Maciej Wąsik (Kolegium ds. Służb Specjalnych).

Konferencja odbyła się 3 października w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego.

– Zaprosiliśmy unikatowy zestaw gości –  wiceministrów, w praktyce odpowiedzialnych za realizację sztandarowych projektów swoich resortów. Atmosfera dyskusji i żywe zainteresowanie słuchaczy pokazało, że taka formuła rozmowy to strzał w dziesiątkę dla debaty publicznej w Polsce – mówi Stanisław Wojtera, Prezes Instytutu Libertatis.

Wśród tematów konferencji znalazły się: skutki i perspektywy programu 500 plus, transparencja podatkowa w Polsce i na świecie, nowa polityka wobec Polonii i Polaków za granicą,  założenia Strategicznego Przeglądu Obronnego, podsumowanie roku funkcjonowania ustawy antyterrorystycznej i prace nad elektronicznym dowodem osobistym.

– Dowód osobisty z warstwą elektroniczną to bardzo powszechnie, stosowane nie tylko w Europie, ale i na świecie narzędzie służące do identyfikacji – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot podczas panelu poświęconego elektronicznemu dowodowi osobistemu. Jest rosnące oczekiwanie na możliwość realizowania usług administracji publicznej bez wizyty w urzędzie – podkreślał. W Europie z tego rozwiązania korzysta 26 krajów. Pionierem w tej dziedzinie była Finlandia. Na świecie funkcjonuje ono m.in. w Kolumbii i na Mauritiusie.

– W czerwcu 2016 roku zawarta została umowa między MSWiA, a ministerstwem cyfryzacji i zdrowia mająca na celu przygotowanie powtórnej koncepcji realizacji tego przedsięwzięcia – wyjaśnił Tomasz Zdzikot. Wypracowana przez trzy resorty koncepcja została zatwierdzona w 2017 roku przed Radę Ministrów. Obecnie  trwa etap opracowywania projektów technicznych.

Wiceminister Cyfryzacji Karol Okoński podkreślał, że warstwa elektroniczna projektu  ma być rewolucją i  – co ważne  – ma być otwarta dla podmiotów niepaństwowych.

Panel moderował Jacek Szafader z Instytutu Libertatis.  Wśród ekspertów znaleźli się: prof. Wojciech Roszkowski, Robert Malicki i Artur Szachno.

Zdaniem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosza Marczuka, który przedstawił założenia, cele i efekty funkcjonowania programu 500 plus, wspieranie małżeństwa leży w interesie państwa. – Im więcej wydaje się na politykę rodzinną, tym – co do zasady – wskaźnik dzietności jest wyższy – podkreślał.  Marczuk zwrócił uwagę, że według badań Polacy nie decydują się na większą liczbę dzieci głównie z powodów ekonomicznych.Zaznaczył, że program 500 plus zwiększył dzietność w Polsce i możliwe jest przekroczenie w 2017 r. liczby 400 tys. urodzeń.

Również według prof. Mariusza Kowalskiego z Instytutu Libertatis program 500 plus pozytywnie wpłynął na liczbę urodzonych dzieci w Polsce.W 2015 r. urodziło się prawie 370 tys. dzieci. W 2016 r. urodziło się 382 tys. To znaczy, że urodziło się więcej dzieci, mimo że wchodzimy w roczniki niżu demograficznego — mówił.

Panel moderował pisarz i publicysta Rafał Ziemkiewicz. Wśród ekspertów znaleźli się: prof. Mirosława Grabowska (CBOS), prof. Mariusz Kowalski (PAN, Instytut Libertatis), dr Marek Zuber.

Podczas panelu poświęconego polityce obronnej Polski, prof. dr. hab. Hubert Królikowski, doradca pełnomocnika szefa MON ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego, mówił o jego założeniach. Poinformował, że twórcy ostatniego Strategicznego Przeglądu Obronny nie przewidzieli w najbliższych  latach  wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej, chociaż takiej możliwości się nie wyklucza. Kwestią kluczową – jak podkreślał –  jest wyszkolenie rezerw.

Głównym tematem dyskusji były wnioski płynące z prac nad zakończonym w tym roku Strategicznym Przeglądzie Obronnym, w tym szczególnie wymiar pozamilitarny przygotowań obronnych z dużym naciskiem na edukowanie polskiego społeczeństwa w kwestiach związanych z obronnością.

Panel moderował Dariusz Lasocki (Warszawski Instytut Inicjatyw Strategicznych). Wśród ekspertów znaleźli się: Andrzej Wilk (Ośrodek Studiów Wschodnich) i Andrzej Karkoszka (b. wiceminister Obrony Narodowej).

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak,  prezentując założenia nowej polityki MSZ wobec Polonii, zapowiedział, że rząd chce by w 2019 roku w wyborach do Senatu pojawił się „okręg polonijny”. Do tej pory Polonia głosowała na kandydata z listy warszawskiej.

Jego zdaniem, wybór „senatora polonijnego” pozwoli też na nagłośnienie problemów Polonii w kraju. Nie wiadomo jeszcze, czy „senator polonijny” byłby sto pierwszym senatorem, czy też doszłoby do nowego podziału okręgów i zachowania liczby stu senatorów.

Odnosząc się do pytania o relację pomiędzy wsparciem polskiego państwa dla Polonii na Wschodzie i na Zachodzie, min. Dziedziczak stwierdził, że Polacy na Zachodzie, zwłaszcza ci, którzy wyjechali tam z powodu lepszych warunków życia i wyższych zarobków, powinni współdziałać we wsparciu Polonii. Zdaniem ministra materialna pomoc Polski musi koncentrować się na Polonii na Wschodzie, ale to nie znaczy, że MSZ nie będzie wspierał na inne sposoby Polaków na Zachodzie.

Panel moderował Łukasz Warzecha („Do Rzeczy”). Wśród ekspertów znaleźli się: Andżelika Borys i  Maria Przełomiec.

Różne opinie na temat polityki podatkowej w Polsce przedstawili wiceminister finansów Paweł Gruza i Prezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski podczas panelu o transparencji podatkowej w Polsce i na świecie. Różnica zdań dotyczyła sposobów walki z unikaniem opodatkowania, dylematu czy upraszczać system podatkowy, czy postawić na ostrzejszą walkę z unikaniem płacenia podatków. Dyskusja dotyczyła także ewentualnych skutków wprowadzenia podatku obrotowego, zamiast CIT.

Panel moderował dr Tomasz Sommer („Najwyższy Czas”). Wśród ekspertów znaleźli się: Andrzej Sadowski (CAS) i Dr hab. Agnieszka Domańska (SGH).

Z kolei wiceminister Maciej Wąsik (Kolegium ds. Służb Specjalnych) podsumował rok funkcjonowania ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Ciekawym wątkiem w dyskusji była skala inwigilacji użytkowników przez wielki międzynarodowe koncerny.  Panel moderował Stanisław Wojtera (Instytut Libertatis). Wśród ekspertów znaleźli się: dr Łukasz Kister, prof. Andrzej Zybertowicz

Konferencji patronowały: TVP Info, dziennik „Polska The Times”, Tygodnik „Do Rzeczy”, Program III Polskiego Radia i portale wolnosc24.pl i ISBNews.

Instytut Libertatis to wolnościowy ośrodek ekspercki, powołany w 2016 roku przez grono menedżerów, naukowców, publicystów i przedsiębiorców. Instytut organizuje wydarzenia dotyczące tematów istotnych dla tematyki wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Prezesem Instytutu jest Stanisław Wojtera.

Instytut Libertatis, PAP, IAR, MSW