Written by TG

Spotkanie z generałem Bogusławem Samolem

W dniu 26 czerwca na spotkanie organizowane przez Instytut Libertatis w Galerii Delfiny przy ul. Smulikowskiego zaproszenie przyjął gen broni Bogusław Samol.

Niezwykły człowiek, doświadczony żołnierz, jeden z kilku polskich oficerów szkolonych zarówno „na wschodzie” jak i w USA opowiadał zarówno o swoich doświadczeniach w trakcie pracy w NATO jak i spostrzeżeniach dotyczących stanu naszej armii i kierunków jej rozwoju. Dyskusja, moderowana przez Stanisława Wojterę, obracała się głównie wokół Strategicznego Przeglądu Obronnego przeprowadzonego w roku 2016 na polecenie Ministra Obrony Antoniego Macierewicza. Przeglądy strategiczne są podstawą do określenia nie tylko potencjalnych zagrożeń, ale również optymalnej struktury armii, jej uzbrojenia i metod szkolenia. W minionym 25 – leciu przeprowadzono taki przegląd dwukrotnie (2004-2006 i 2009-2011), jednak założenia były mało realistyczne a opracowania pozostawały głównie na papierze. Obecny przegląd wykonany został bardzo sprawnie, ponad dwukrotnie szybciej niż poprzednie i zdaniem generała Samola wnioski z przeglądu mają duże szanse na realizację. Generał przyznał, że determinacja resortu obrony w dążeniu do uzdrowienia armii jest olbrzymia i szczególnie ciepło wyrażał się działaniach wiceministra Tomasz Szatkowskiego odpowiedzialnego za przygotowanie Przeglądu. Pytania z sali dotyczyły wielu kwestii jak kontrakt na Caracale, obrona terytorialna, zagrożenia ze wschodu i zagrożenia w cyberprzestrzeni. Nie na wszystkie pytania Generał mógł z powodów oczywistych szczegółowo odpowiedzieć, jednak udzielane odpowiedzi były bardzo konkretne. Generał nie ukrywał swojego krytycznego nastawienia do lansowanych w latach ubiegłych koncepcji o braku zagrożeń wskazując np. na znaczną rozbudowę wojsk powietrzno- desantowych u naszego wielkiego sąsiada ze wschodu. Podkreślał też wagę szkolenia kadr w oparciu o współczesne metody szkolenia m in z użyciem gier wojennych. Spotkanie przeplatane było wspomnieniami pana Generała, anegdotami z czasów czynnej służby i choć trwało długo to po jego zakończeniu ożywiona dyskusja trwała nadal w kuluarach.

Generał Bogusław Samol:

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Wojsk Pancernych w Moskwie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studiów Podyplomowych UAM Poznań, NATO Defense College w Rzymie oraz Wyższych Studiów Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Od 1998 do 2004 dowodził 10 Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. Od sierpnia 2004 był zastępcą Szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego (P-2) Sztabu Generalnego WP. W końcu 2004 roku opuścił P-2 i przeszedł do P-5 (Generalny Zarząd Planowania Strategicznego). W dniu 3 maja 2008 r. awansowany na stopień generała dywizji. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 września 2009 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. 10 grudnia 2010 r. oficjalnie objął obowiązki Zastępcy Szefa Sztabu ISAF ds. Zasobów (DCOS RESOURCES). 2 kwietnia 2012 objął stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, by następnie 19 grudnia 2012 zostać jego dowódcą. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 sierpnia 2013 r. awansowany do stopnia generała broni, nominację odebrał 15 sierpnia. Przeniesiony do rezerwy kadrowej MON.