Written by Marcin

20 lat cyfryzacji Polski – spotkanie z Grzegorzem Zajączkowskim

Dokładnie 20 lat temu w Polsce zaczęły się prace nad dokumentem strategicznym „Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006”. Prawie 20 lat działań pokazało jak niezwykle trudne jest stworzenie w Polsce spójnej „Polityki cyfrowej”, jak ciężko zbudować zaplecze polityczne dla działań zarówno ogólnopolskich jak i regionalnych.

Cyfryzacja jako mało, która dziedzina była zależna od współpracy państwa – przedsiębiorstw (w tym telekomunikacji, bankowości), szeroko rozumianych mediów i całego społeczeństwa. Kolejne problemy w rozwoju e-państwa w ciągu ostatnich 20 lat powodowane były także przez głęboką zależność od bieżącej politycznej sytuacji kraju.

Budowę rozwoju społeczeństwa informacyjnego czy rozumianej ówcześnie jako cyfryzacji Państwa były uzależnione od wielu czynników globalnych, bardzo szybkiego rozwoju technologii oraz był obrazem historii Państwa Polskiego ostatnich 20 lat.

Niezwykle szybki rozwój technologiczny spowodował także powstanie nieznanych dotychczas zjawisk niekorzystnych – problemy z kompetencjami cyfrowymi oraz łatwość korzystania z sieci społecznościowych dała w wyniku możliwość powstania nowych technik marketingowych – w spektakularny sposób zastosowane w kampanii Prezydenta Trumpa czy referendum brexitowym.

W jakim kierunku powinna kierować się polityka cyfrowa?
Jakie są tendencje globalne?
jak stworzyć politykę opartą o danych i przygotowaną do szybkich zmian technologicznych?

Odpowiedź postara się dać Grzegorz Zajączkowski – stałego świadka wydarzeń w obszarze rozwoju społeczeństwa informacyjnego – współautora pierwszego planu działań ePolska w 2001 (jako doradca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa Łączności) i aż do czasów współczesnych aktywnego koordynatora projektów rządowych oraz popularyzatora cyfryzacji – mianowanego członkiem europejskiej sieci „Digital Champion” – w polskim nazewnictwie „Lider Cyfryzacji”. 20 lat pracy w cyfryzacji w szeregu różnych organizacji i resortów (w tym Ministerstwie Łączności, Urzędzie Marszałkowski, Ministerstwie Edukacji, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i aktualnie Ministerstwie Cyfryzacji) da możliwość eksperckiego porównania zmian oraz pokazań doświadczeń, którymi powinna kierować się nowa „cyfryzacja”.

Prezentacja ta odbędzie się w bardzo ciekawym czasie – na przełomie kolejnych kadencji sejmu – na prezentacji będzie można poznać ogólny bilans tego co udało się osiągnąć w ostatnich 4 latach, a jakie wyzwania zostały na kolejną kadencję.


Grzegorz Zajączkowski
 – absolwent Politechniki Śląskiej – inżynier, programista, animator społeczny oraz koordynator projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Od 1998 roku zajmuje się zastosowaniami technologii informatycznych w edukacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. W 2001 współautor strategii „ePolska 2001”, współautor wielu strategii regionalnych rozwoju regionalnego w obszarze budowy społeczeństwa informacyjnego oraz e-edukacji.

Na Śląsku współpracował z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw w ramach Innovation Relay Center, Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach oraz urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zaangażowany w dziesiątki projektów ratowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz szlaków kulturowych na Dolnym i Górnym Śląsku. 

Od 2008 współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi jako doradca i koordynator projektów (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne). Współautor pierwszego systemowego repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych dla Polonii „Włącz Polskę”, główny inżynier projektu szkoły wirtualnego dla uczniów migrujących „Otwarta Szkoła”. W latach 2014-2017 data manager programu OECD „PISA Study” 

Od 2016 do 2018 roku doradca gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej gdzie zajmował się między innymi projektami widok.gov.pl (analizą danych użyteczności systemów rządowych za pomocą systemów wielkich danych) oraz Kronik@ (semantyczne repozytorium zasobów kultury i nauki). Od września 2017 mianowany „Liderem Cyfryzacji” Komisji Europejskiej (Digital Champion for Poland).

Do zobaczeni 19 listopada w Galerii Delfiny!
WYDARZENIE