Written by Marcin

Stanowisko Instytutu Libertatis w sprawie Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w prawie powinny uwzględniać potrzeby obywateli, a także zmiany technologiczne. Wsparcie procesu legislacyjnego przez organizacje skupiające postacie bieżąco zajmujące się branżą jest niezwykle ważne. Z tego powodu jako Instytut Libertatis chcielibyśmy oficjalnie poprzeć wniosek Stowarzyszenia Komisów.pl o dokonanie zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożonym do Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów (druk numer 388).

W ocenie Stowarzyszenia Komisów.pl przedmiotowy należałoby projekt zmodyfikować poprzez:

1. udostępnienie możliwości rejestracji pojazdów przez Internet wszystkim obywatelom i przedsiębiorcom – właścicielom pojazdów, również co do samochodów używanych zamiast ograniczenia do pojazdów nowych i salonów sprzedaży pojazdów samochodowych (to jest autoryzowanych dealerów);

2. zastąpienie obowiązku rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obowiązkiem zgłoszenia nabycia pojazdu;

3. umożliwienie czasowego wycofania z ruchu samochodów przeznaczonych do sprzedaży przez przedsiębiorców zawodowo zajmujących się taką działalnością;

4. umożliwienie posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalną tablicą rejestracyjną również w przypadku wykonywania przez podmioty uprawnione jazd próbnych samochodami niezarejestrowanymi wcześniej terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź samochodami osobowymi przeznaczonymi do sprzedaży i wycofanymi czasowo z ruchu.

Jako Fundacja Polska Przyszłości – Instytut Libertatis popieramy propozycje tych zmian i także zwracamy się z prośbą o przekazanie niniejszego wniosku do Komisji wyznaczonej dla procedowania nad projektem.

Pogłębiona analiza rekomendacji Stowarzyszenia Komisów.pl, za, którą się opowiadamy widnieje na stronie: https://sk.org.pl/propozycja-zmian-w-projekcie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-druk-sejmowy-388
Skan podpisanego stanowiska