Aleksander Sala

Aleksander Sala, President of the board, KOLIBRO

Digital WorkPlace Influence Expert

Doradca strategiczny, innowator, praktyk wdrożeń systemów komunikacji, zarządzania współpracą i wiedzą w organizacjach. Współautor pierwszej w Polsce książki o Intranetach i kapitale intelektualnym. Wykładowca akademicki, autor licznych badań, artykułów i raportów dziedzinowych. Prekursor wdrożeń Intranetów/Digital WorkPlace. Twórca pierwszego w Polsce gotowego do wdrożenia Intranetu. Od 20 lat aktywnie działa w branży nowych technologii i doradztwa biznesowego. Uczestnik ponad 700-set wdrożeń produktów biznesowych i technologicznych dla ponad 150-ciu Klientów na całym świecie. Dyrektor Generalny Internale Poland – konkursu na najlepszy Digital WorkPlace i komunikację wewnętrzną.