Bogusław Samol

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Wojsk Pancernych w Moskwie, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studiów Podyplomowych UAM Poznań, NATO Defense College w Rzymie oraz Wyższych Studiów Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. Od 1998 do 2004 dowodził 10 Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie. Od sierpnia 2004 był zastępcą Szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego (P-2) Sztabu Generalnego WP. W końcu 2004 roku opuścił P-2 i przeszedł do P-5 (Generalny Zarząd Planowania Strategicznego). W dniu 3 maja 2008 r. awansowany na stopień generała dywizji. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 września 2009 roku został wyznaczony na stanowisko dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. 10 grudnia 2010 r. oficjalnie objął obowiązki Zastępcy Szefa Sztabu ISAF ds. Zasobów (DCOS RESOURCES). 2 kwietnia 2012 objął stanowisko zastępcy dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie, by następnie 19 grudnia 2012 zostać jego dowódcą. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 1 sierpnia 2013 r. awansowany do stopnia generała broni, nominację odebrał 15 sierpnia. Przeniesiony do rezerwy kadrowej MON.