Bohdan Wyżnikiewicz

Bohdan Wyżnikiewicz

Ekonomista i statystyk, dr nauk ekonomicznych, były stypendysta Fulbrighta w USA. Były prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wieloletni wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i pracownik naukowy Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Pracował w Sekretariacie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, był konsultantem Banku Światowego. Wykładowca gościnny na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Gdańskim, w Szkole Głównej Handlowej, Collegium Civitas i w innych uczelniach. Był arbitrem w Sądzie Polubownym przy KNF. Członek Komitetu Prognoz PAN, Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP od lat 90., zastępca Redaktora Naczelnego miesięcznika naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Współpracował z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zasiadał w organach doradczych kilku ministerstw Kierował zespołami badawczymi, jest autorem dwóch książek i autorem lub współautorem kilkuset raportów i artykułów. Komentator i publicysta gospodarczy.