Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski

Grzegorz Zajączkowski – absolwent Politechniki Śląskiej – inżynier, programista, animator społeczny oraz koordynator projektów obszaru rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Od 1998 roku zajmuje się zastosowaniami technologii informatycznych w edukacji, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego. W 2001 współautor strategii „ePolska 2001”, współautor wielu strategii regionalnych rozwoju regionalnego w obszarze budowy społeczeństwa informacyjnego oraz e-edukacji.

Na Śląsku współpracował z Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw w ramach Innovation Relay Center, Katolickim Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Gliwicach oraz urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zaangażowany w dziesiątki projektów ratowania obiektów dziedzictwa kulturowego oraz szlaków kulturowych na Dolnym i Górnym Śląsku. 

Od 2008 współpracuje z wieloma instytucjami rządowymi jako doradca i koordynator projektów (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i inne). Współautor pierwszego systemowego repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych dla Polonii „Włącz Polskę”, główny inżynier projektu szkoły wirtualnego dla uczniów migrujących „Otwarta Szkoła”. W latach 2014-2017 data manager programu OECD „PISA Study” 

Od 2016 do 2018 roku doradca gabinetu politycznego Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej gdzie zajmował się między innymi projektami widok.gov.pl (analizą danych użyteczności systemów rządowych za pomocą systemów wielkich danych) oraz Kronik@ (semantyczne repozytorium zasobów kultury i nauki). Od września 2017 mianowany „Liderem Cyfryzacji” Komisji Europejskiej (Digital Champion for Poland).