Karol Okoński

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej z tytułem magistra inżyniera.
Doświadczony menadżer projektów i programów zajmujący kierownicze stanowiska w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji publicznej.
W latach 2001-2012 był zaangażowany w liczne projekty IT z ramienia międzynarodowej firmy doradczej Accenture, a następnie pełnił rolę Dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

Od czerwca 2016 sprawuje funkcję Podsekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (MC) i współzarządza w nim Pionem IT. Jest członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) oraz Współprzewodniczącym Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST. Oprócz tego przewodniczy Komitetowi Sterującemu dla szeregu kluczowych projektów MC, m.in. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Systemu Rejestrów Państwowych, e-Dowodu, Węzła Krajowego i Transgranicznego, Otwartych Danych.