Prof. Mariusz Kowalski

Prof. Mariusz Kowalski

Profesor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, wykładowca Studium Europy Wschodniej UW. Specjalista w zakresie geografii ludności i zagadnień narodowościowych oraz geografii politycznej i historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej i Wschodniej. Członek Polsko-Litewskiej Komisji Podręcznikowej oraz Rady do Spraw Polaków na Wschodzie. Autor lub współautor około 100 opracowań naukowych.