Piotr Biernatowski

Piotr Biernatowski

Piotr Biernatowski jest adwokatem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego.
W trakcie swojej praktyki brał udział w licznych fuzjach i przejęciach, które prowadził od fazy
koncepcyjnej do zakończenia fazy potransakcyjnej, doradzając między innymi przy konstruowaniu
nowych form zarządzania spółkami po ich przejęciu. Posiada unikalne doświadczenia w zakresie
sporów gospodarczych, które wymagały szybkiego, precyzyjnego oraz interdyscyplinarnego działania
zdobyte m. in. w trakcie wrogich przejęć.

Prowadzi obsługę w zakresie rynków kapitałowych oraz ochrony danych osobowych. Sporządza liczne
opinie eksperckie oraz raporty dotyczące między innymi takich regulacji jak MIFID II oraz RODO.
Przeprowadził szereg emisji instrumentów finansowych, w tym obligacji oraz akcji. W ramach tych
dziedzin prawa publikował jako ekspert na portalu Obserwator Finansowy prowadzonym pod egidą
Narodowego Banku Polskiego.

Ekspert z dziedziny prawa