Stanisław Wojtera

Założyciel i dwukrotny prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz prezes Unii Polityki Realnej (2002-2005). W latach 2002-2010 Radny m. st. Warszawy. Fundator i prezes Instytutu Libertatis. Ukończył Nauki Polityczne oraz studia MBA. Z zamiłowania wykładowca akademicki, a z zawodu menedżer i przedsiębiorca.

Ekspert w dziedzinie polityki i ekonomii.