Tomasz Luterek

Prawnik, rzeczoznawca majątkowy, politolog, który łączy praktykę zawodową z działalnością naukową. Ekspert w dziedzinie reprywatyzacji. W 2013 r. obronił w Instytucie Nauk Politycznych PAN pracę doktorską „Problem reprywatyzacji w Polsce w kontekście budowy i upadku ustroju komunistycznego”. Autor książki „Reprywatyzacja – źródła problemu”. Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku – kierownik podyplomowego studium wyceny nieruchomości. Biegły sądowy w zakresie wyceny nieruchomości przejętych na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu w latach 1944-1989.

Autor rozwiązań metodologicznych dotyczących określania wartości odszkodowań reparacyjno-reprywatyzacyjnych za konfiskaty okupacyjne, zniszczenia wojenne i komunistyczną nacjonalizację, które mogą uchronić Skarb Państwa i jednostki samorządowe przed wielomiliardowymi wypłatami niesłusznych odszkodowań. W opracowaniach naukowych wypowiada się za aktywnym i pełnoprawnym udziałem rzeczoznawców majątkowych w procesach legislacyjnych dotyczących sposobów określania wartości praw majątkowych, w sposób szczególny tych dotyczących określania wartości tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych i odszkodowań za straty wojenne.

Prowadzi Kancelarię Ekspertyz Majątkowych Ardea, prezes Fundacji Nowa Idea, wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Pomysłodawca i organizator Nocy Niepodległości (nocniepodleglosci.pl) i Patriotki – biało-czerwonego ciastka (patriotka.org.pl)