Written by Konrad

Jan Paweł II

„Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach  – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to by służyć korzystającym z nich ludziom”.

0