Written by jacek

Libertatis et Potestatis (Wolność i Niepodległość)

O dulce est nomen libertatis ! – O jak przyjemne jest imię wolności.

0