Artur Granicki

Artur Granicki jest Dyrektorem Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w Urzędzie Komisji
Nadzoru Finansowego. Ekspert w zakresie prawa rynku kapitałowego i prawa nowych technologii.
Doświadczenie zdobywał w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Nadzoru Finansowego
oraz w instytucjach finansowych i kancelariach prawnych. Przed objęciem obowiązków dyrektora
Departamentu Innowacji Finansowych FinTech pełnił funkcję Partnera Zarządzającego w kancelarii
prawnej, gdzie zajmował się doradztwem regulacyjnym oraz transakcyjnym dla instytucji finansowych
oraz spółek startupowych z zakresu FinTech.