Idea konferencji | kluczowe projekty w sektorze paliwowo-energetycznym

INSTYTUT LIBERTATIS od października 2016 r. organizuje wydarzenia, podczas których omawiane są tematy istotne dla wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej.
W trakcie spotkań dokonywana jest prezentacja myśli i ocena praktyki państwowotwórczej, której towarzyszy wymiana poglądów i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla zwiększenia jakości zarządzania krajem.
Wyniki prowadzonych analiz stanowić mają intelektualny wkład w praktykę efektywnego zarządzania dobrem wspólnym jakim jest Polska. Korzystać z analiz mogą zarówno rządowe, jak i pozarządowe instytucje oraz organizacje.

Kontynuując działalność we wskazanym obszarze, 22 czerwca 2018 r. INSTYTUT LIBERTATIS organizuje Konferencję „Energia przyszłości”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Energii, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, największych przedsiębiorstw branży paliwowo-energetycznej oraz świata nauki.

Celem Konferencji „Energia w przyszłości” będzie prezentacja kluczowych projektów jakie są obecnie prowadzone w resortach i spółkach, oraz dyskusja nad ich rolą w budowie podmiotowego społeczeństwa.

Informacje o konferencji

Data i miejsce: 22 czerwca (piątek) godz. 9:00 – 17:00,
Warszawa, Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51

Goście: posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, naukowcy, zaproszeni eksperci, liderzy opinii, dziennikarze, publicyści (w tym redaktorzy naczelni i szefowie działów opiniotwórczych mediów), studenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Formuła: prezentacja zagadnienia o tematyce energetycznej, a następnie debata z udziałem ekspertów oraz podsumowanie z aktywnym uczestnictwem gości (możliwość zadawania pytań i polemiki).

Przewidziany czas trwania wydarzenia: ok. 7-8 godz. (w podziale
na dwa równoległe bloki debat panelowych), z przerwami na posiłki i rozmowy kuluarowe

Główni Prelegenci

  • Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w KPRM, pełnomocnik Rządu RP ds. strategicznej infrastruktury energetycznej,
  • inni eksperci z obszaru energii.

Agenda

Sala A

II 10:00 – 12:00

Elektromobilność – szanse, zagrożenia, wyzwania

Moderator: Instytut Libertatis

Eksperci:
Bartosz Kubik (Ekoenergetyka)
Mateusz Litewski (Uber)
Mec. Maciej Szambelańczyk (WKB)
Krzysztof Bolesta (Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych)

Sala B

IV IV 10:00 – 12:00

Rola państwa w polityce energetycznej – państwowa własność, regulacje oraz gra rynkowa jako instrumenty realizacji polityki energetycznej.

Moderator: Stanisław Wojtera (Instytut Libertatis)

Eksperci:
Prof. Robert Gwiazdowski
Artur Michalski (NSOŚiGW)
Andrzej Kensbok (ARP)
Andrzej Piotrowski (Ministerstwo Energii)

II 12:15 – 14:15

Gaz w Polsce po roku 2022. Dywersyfikacja dostaw i budowa rynku.

Tematy do poruszenia w panelu:
1. Planowane projekty dywersyfikacyjne ich znaczenie, ocena, rola. Interkonektory (Baltic Pipe, Polska-Ukraina, Polska -Słowacja, GIPL, Stork 2), magazyny gazu.
2. Architektura rynku gazu po 2022. Wpływ dywersyfikacji dostaw gazu (i wysiłku inwestycyjnego koniecznego do jej realizacji) na gospodarkę. Udział państwa w sektorze
gazu.
3. Znaczenie polskiego sektora gazu w kontekście politycznym(w szczególności polityki unijnej i wschodniej). Jak wpłynie na tę politykę realizacja Baltic Pipe?
Wprowadzenie:Sekretarz Stanu Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. Infrastruktury Energetycznej

Moderator: Wojciech Jakóbik (BiznesAlert)

Eksperci:
Piotr Naimski (KPRM)
Dr Dawid Piekarz (Instytut Staszica)
Dr Szymon Kardaś (Ośrodek Studiów Wschodnich)

V 12:15 – 14:15

Innowacje w energetyce – energia przyszłości.

Wprowadzenie: Filip Kowalski (SAP)

Moderator: Marcin Roszkowski (Instytut Jagielloński)

Eksperci:
Dr Wojciech Myślecki (Politechnika Wrocławska)
Paweł Pikus (Ministerstwo Energii)
Bartosz Marciniak (Promar)
Filip Kowalski (SAP)

III 15:00 – 17:00

Zmiany własnościowe w sektorze energetycznym – szanse i ryzyka.

Moderator: Arkadiusz Ekiert (Trójka)

Eksperci:
Mec. Andrzej Mikosz (b. minister Skarbu, K&L Gates)
Dr. Hab. Ireneusz Dąbrowski (SGH)
Dr Marian Szołucha (Akademia Vistula)
Mec. Maciej Gawroński (Garoński&Partners)

VI 15:00 – 17:00

Analiza porównawcza różnych modeli regulacji rynku energetycznego na przykładzie Polski, Niemiec i Francji.

Wprowadzenie: adw. Piotr Biernatowski, ekspert Instytutu Libertatis

Moderator: adw. Piotr Biernatowski (Instytut Libertatis)

Eksperci:
Dr Jan Rączka
Mec. Radosław Maruszkin
Mec. Mateusz Sieniawski
Arkadiusz Szymański (PGE Energia Ciepła)

Patronat

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy

 Patroni medialni