Misja Fundacji Instytut Libertatis

Celem powołania Fundacji Instytut Libertatis jest zbudowanie silnego środowiska wolnościowego w Polsce.

Poprzez różnorodne działania w obszarach polityki, gospodarki, kultury i nauki, oraz wykorzystując współpracę i wiedzę osób i organizacji, Instytut Libertatis kształtować będzie postawy wolnościowe.

Fundacja Instytut Libertatis dążyć będzie do wzmocnienia roli odpowiedzialności, własności prywatnej i sprawiedliwości jako niezbędnych składników wolności, ponieważ tak rozumiana wolność nie narusza interesów i praw osób trzecich.

Fundacji Instytut Libertatis w swoich działaniach szukać będzie sprzymierzeńców oraz koalicji, jeśli tylko wspólne działanie może przynieść zwiększenie obszaru wolności człowieka, grupy osób lub społeczeństwa.

Wiadomości i wydarzenia

Piękna czy Brzydka Panna – Polska z perspektywy Azji

29 Mar 2019
Wydarzenie na fb

Często wydaje nam się, że nasza ojczyzna odgrywa bardzo ważną, a czasem wręcz kluczową rolę w światowej polityce.

🤔 Czy tak jest naprawdę?

🌎 Na spotkaniu "Piękna czy Brzydka Panna - Polska z perspektywy Azji" realnie spojrzymy na pozycje, jaką zajmujemy w świecie geopolityki z perspektywy największego kontynentu.

Opowie o tym Radosław Pyffel- kierownik studiów "Biznes chiński- jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku" w Akademii Leona Koźminskiego.
W przeszłości między innymi Alternate Director I członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infratstrukturalnych ( AIIB) z ramienia RP (2016-2018), prezes think-tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA), a także autor kilku książek dotyczących Chin i Azji oraz kilkudziesięciu artykułów.
Studiował na chińskich uczelniach wyższych m.in. Sun Yat Sen University w Kantonie i Beijing University.
Włada językiem chińskim (dialekt mandaryński).

Zapraszamy !!!

Tropy Wolności – jak wygląda wolność na świecie?

29 Mar 2019
Wydarzenie na fb

Tropimy wolność na świecie 🧐 🌏 ✌

Życie w rożnych zakątkach świata różni się od tego które znamy. Jest też wiele miejsc gdzie sfera wolności jest znacznie szersza niż w Polsce. Pokażemy niektóre z tych miejsc i o nich opowiemy.

Podczas kilku krótkich prelekcji opowiedzą o tym

Stanisław Wojtera o transporcie i nie tylko w Europie, Azji i obydwu Amerykach

Krzysztof Zajkowski o wolności osobistej i jak ja rozumieją ludzie na Alasce, Syberii i Iranie

Piotr Biernatowski na temat Islandia - budowanie dobra wspólnego jako droga do wolności

Jan Kubań o wolności w Szwajcarii

Agata Kowalczyk o zawłaszczeniu naszego wewnętrznego ja, które jest fundamentem wolności w każdym aspekcie życia, na podstawie doświadczeń z brytyjskiej uczelni i rezydowanie we Włoszech

Błażej Młynarczyk o doświadczeniach pobytu, studiowania, pracy na wyspach brytyjskich i w USA

Jacek Szafader z blogu tripowscy.pl

Będzie to też szansa dla Ciebie !!!

Jeśli byłeś, mieszkałeś zagranica i chcesz podzielić się z innymi przykładami miejsc, w których doświadczyłeś wolności w Polsce nie osiągalnej? Widziałeś inna niż nam znana organizacja życia, która pozostawia więcej swobody niż w Polsce.
Napisz do nas.
Przyjdź i odpowiedz o swoich doświadczeniach

Zapraszamy !!!