Relacja z konferencji -> tutaj

Idea konferencji

INSTYTUT LIBERTATIS od października 2016 r. organizuje wydarzenia, podczas których omawiane są tematy istotne dla wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej.

W 2017 roku odbyła się pierwsza edycja konferencji wiceministrów “Polska Przyszłości”. Uczestniczyło w niej 7 wiceministrów. Karol Okoński, Tomasz Zdzikot, Jan Dziedziczak, Paweł Gruza, Bartosz Marczuk, Maciej Wąsik. Wydarzenie to zyskało duży rozgłos medialny. Rozpoczęło ono także wiele gorących dyskusji i ferment intelektualny, wokół kluczowych projektów ministerstw.

Kontynuując udaną formę wydarzenia, 11 czerwca 2019 r. INSTYTUT LIBERTATIS organizuje II Konferencję „Polska przyszłości”, z udziałem wiceministrów bezpośrednio odpowiedzialnych za realizację projektów w wybranych ministerstwach.

Celem Konferencji „Polska przyszłości” będzie prezentacja kluczowych projektów, jakie są obecnie prowadzone w ministerstwach oraz dyskusja nad ich udziałem w budowie podmiotowego społeczeństwa.

Informacje o konferencji

Data i miejsce: 11 czerwca (wtorek) godz. 9:00 – 17:15

Miejsce: Novotel Hotel Warszawa Centrum, Marszałkowska 94

Goście: posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, naukowcy, zaproszeni eksperci, liderzy opinii, dziennikarze, publicyści (w tym redaktorzy naczelni i szefowie działów opiniotwórczych mediów)

Formuła: prezentacja projektu przez przedstawiciela ministerstwa, następnie debata z udziałem ekspertów oraz podsumowanie z aktywnym uczestnictwem gości (możliwość zadawania pytań i polemiki)

Przewidziany czas trwania wydarzenia: ok. 6-7 godz. (w podziale
na dwa równoległe panele), z przerwami na posiłki i rozmowy kuluarowe

Główni Prelegenci

 • Tomasz Zdzikot – Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • Leszek Skiba – Podsekretarz stanu w Ministerstwie finansów
 • Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Karol Okoński- Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
 • Paweł Lisiecki- Sekretarz stanu

Tomasz Zdzikot

Leszek Skiba

Paweł Lewandowski

Karol Okoński

Paweł Lisiecki

Agenda

09:00 – 09:45 – rejestracja gości

09:45 – 10:00 – powitanie gości

10:00 – 10:15 – przerwa kawowa

10:15 – 12:15 – PANEL 1

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa

12:30 – 14:30 – PANEL 2 oraz 3

14:45 – 15:00 – przerwa kawowa

15:00 – 17:00– PANEL 4 oraz 5

Sala A

I

Paweł Lewandowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Jak zwiększyć konkurencję na rynku kinematografii”

Moderator: Agaton Koziński (Polska Times)

Eksperci:

 • Krzysztof Zanussi (Studio Filmowe Tor)
 • Radosław Śmigulski (Polski Instytut Sztuki FIlmowej

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił zamiar połączenia państwowych instytucji kultury zajmujących się produkcją filmową. Decyzja o połączeniu to element drugiego filaru reformy rynku filmowego w Polsce. Pierwszym jest ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, która w życie w 2019 r., a która jak twierdzą przedstawiciele resortu, wprowadza na polski rynek nowy i lepszy system wsparcia produkcji filmowych. Czy tak będzie rzeczywiście i czy decyduje te zwiększą konkurencję na rynku kinematografii – o tym dyskutować będą z Podsekretarzem Stanu Pawłem Lewandowskim odpowiedzialnym za realizację tego projektu branżowi eksperci.

II

Leszek Skiba – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

„Jak ograniczyć wydatki państwa?”

Moderator: Instytut Libertatis

Eksperci:

 • Bohdan Wyznikiewicz (Prezes IPAG)
 • Konrad Hennig (Doktor nauk politycznych)
 • Tomasz Cukiernik

Mapy wydatków państwa prezentują rozkład ciężaru finansowania poszczególnych jego funkcji. Analizowane co roku, pokazują ciągłą ekspansję organów publicznych. Dzieje się tak pomimo wpisania w strukturę instytucjonalną państwa kilku mechanizmów, mających gwarantować jego samoograniczanie. Dlaczego swojej funkcji nie spełniają przeglądy wydatków, budżet zadaniowy, zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, mechanizmy audytu i kontroli zarządczej, Oceny Skutków Regulacji ex ante i ex post? Na czyją stronę i dlaczego przechyla się proporcja pomiędzy decyzjami administracji i reprezentantów narodu? Procedura budżetowa nigdy nie była przejrzysta dla opinii publicznej. Czy istnieją rozwiązania, które mogłyby przysłużyć się do redukcji ingerencji państwa w obszarach, w których nie jest ona efektywna i pożądana?

III

Paweł Lisiecki – Sekretarz Stanu

”Co najpierw: prywatyzacja, uwłaszczenie, reprywatyzacja?”

Moderator: Piotr Biernatowski (Instytut Libertatis)

Eksperci:

 • Tomasz Luterek (Klub Jagieloński)
 • Marcin Schrimer (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie)
 • Piotr Andrzejewski (Trybunał Stanu)

Zwycięstwo Solidarności w wyborach 1989 r. przywróciło dyskusję dotyczącą zmian własnościowych. Prywatyzacja i uwłaszczenie były jednymi z ważniejszych działań władz publicznych. Na tej fali wielu przedwojennych właścicieli lub ich spadkobierców rozpoczęło starania mające na celu odzyskanie zrabowanych przez władze komunistyczne majątków. Sprawa wydawała się formalnie prosta, ponieważ wystarczyło unieważnić wydane nawet z naruszeniem Dekretu Bieruta decyzje władz komunistycznych. Jednak problem ten pozostaje nierozwiązany do dziś.
Główne zagadnienia:
– Co najpierw: prywatyzacja, uwłaszczenie, reprywatyzacja?
– Czy stać Polskę na pełną i uczciwą reprywatyzację?
– Czy Polska ma jakieś zobowiązania majątkowe względem obywateli obcych państw?

IV

Tomasz Zdzikot – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

„Rozwój zdolności sił zbrojnych do działania w cyberprzestrzeni”

Moderator: Ireneusz Piecuch (kancelaria prawna Gawroński & Piecuch)

Eksperci:

 • Mirosław Maj (ENISA)
 • Andrzej Kozłowski (Defence24)

MON tworzy spójny ekosystem cyberbezpieczeństwa. Zapewnia szkolenie kadr eksperckich w wojskowych uczelniach. Prowadzi projekty badawcze i rozwojowe. Dysponuje potencjałem operacyjnym (służby specjalne, Narodowe Centrum Kryptologii, Centrum Operacji Cybernetycznych oraz Inspektorat Informatyki). W obszarze cyberbezpieczeństwa MON współpracuje także ze spółkami skarbu państwa, (np. Exatel SA, oraz spółki PGZ).

Tworzone są wojska obrony cyberprzestrzeni. Powołano Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni Powołany został pełnomocnika ds. tworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni.

Wkrótce na bazie Centrum Operacji Cybernetycznych sformowany zostanie Inspektorat Sił Obrony Cyberprzestrzeni, który docelowo będzie przekształcony w wojska obrony cyberprzestrzeni. W nowej jednostce liczba etatów zostanie zwiększona aż trzykrotnie. Planowane jest również pozyskanie większej liczby ekspertów dla Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni odpowiedzialnych za zabezpieczenie resortowych sieci i systemów.

V

Karol Okoński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

„Relacje cyfrowe państwo-obywatel”

Moderator: Jacek Szafader (Instytut Libertatis)

Eksperci:

 • Bartosz Stebnicki (Microsoft)
 • Małgorzata Fraser (mediaphilia.pl)
 • Piotr Konieczny (niebezpiecznik.pl)
 • Aleksander Sala (KOLIBRO)
 • Robert Olszewski (Politechnika Warszawska)

Jak wygląda zmiana relacji państwo – obywatel w czasach transformacji cyfrowej?
Co i dla kogo jest celem takiej transformacji, czy są tu jakieś ukryte intencje państwa, a może przemysłu informatycznego?
Jak cyfryzacja takich relacji wpłynie na prawodawstwo, procesy między instytucjami, na wygodę i niewygodę dla obywatela?
O tym chciałbym porozmawiać z Panem ministrem Karolem Okońskim oraz ekspertami w dwugodzinnym panelu podczas II konferencji Polska Przyszłości.

Główne zagadnienia:
-informatyzacja doręczeń rejestru danych kontaktowych
-smart city
-tożsamości cyfrowej

Patronat

 

Partnerzy

Patroni medialni