Bartosz Marczuk

Podsekretarz stanu w Ministerstwie  Pracy i Polityki Społecznej.

Urodził się w 1974 r. w Rzeszowie, żonaty, pięcioro dzieci.

Magister socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył podyplomowe Studium Bezpieczeństwa Narodowego i studia doktoranckie z Ekonomii w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych. Pracował jako dziennikarz i kierownik działu w Dzienniku Gazecie Prawnej, był zastępcą redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, Wprost i kwartalnika Rzeczy Wspólne.

Był współtwórcą Rządowego Programu Polityki Rodzinnej 2006-2007 i społecznym doradcą Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest ekspertem z zakresu polityki społecznej w Instytucie Sobieskiego i Związku Dużych Rodzin 3+.

Laureat Nagrody Gospodarczej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, nagrody im. Krzysztofa Dzierżawskiego, Tulipana Narodowego Dnia Życia, Nagrody Ostre Pióro (BCC) i Primus in Agendo, przyznawanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.