Kamil Gancarz

Polski finansista, przedsiębiorca, członek szwajcarskiego stowarzyszenia Crypto Valley Association oraz stowarzyszenia Mensa Polska. Specjalista m.in. w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, procedurach compliance związanych z otwieraniem oraz prowadzeniem rachunków bankowych na świecie.

Prezes fundacji Blockchain Development Foundation, zajmującej się rozwojem i wspieraniem technologii Blockchain, działalnością naukową i naukowo-techniczną, wspieraniem wynalazczości oraz ochrony i rozwoju własności intelektualnej, jak również wspieraniem start-upów związanych z bezpieczeństwem, kryptografią i technologią Blockchain.

Ekspert w dziedzinach blockchain, kryptowaluty