Konrad Hennig

Doktor nauk politycznych, wykładowca akademicki, specjalizuje się w analizie polityk publicznych, m.in. w Centrum Analiz Strategicznych, Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego, Forum Prawo dla Rozwoju. Pracował na stanowisku dyrektorskim w dziale nadzoru właścicielskiego, jako kierownik jednostki szkoleniowej, naczelnik wydziału w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kanclerz wyższej uczelni i dziekan wydziału. Prowadził zajęcia z zakresu nauk politycznych, teorii organizacji oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.