Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski

Piotr Andrzejewski
polski politykadwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL, senator IIIIIIIVVI i VII kadencji, członek Trybunału Stanu od 2011.
W czasie stanu wojennego pełnił funkcję obrońcy w licznych procesach politycznych działaczy NSZZ „Solidarność” Były członek Komitetu Helsińskiego, następnie członek założyciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W 1989 inicjował powtórną rejestrację zakładowych komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność”, łącznie reprezentował w sądach około 40 takich komitetów. Po 1989 był senatorem podczas 6 kadencji. Zasiadał m. in. w komisjach Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego, 18 listopada 2015 został z rekomendacji PiS członkiem Trybunału Stanu na następną kadencję.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (2004)[4] i Oficerskim (2011)[1] Orderu Odrodzenia PolskiMedalem „Pro Memoria” (2008)[5] oraz litewskim Medalem Pamiątkowym 13 Stycznia (1996)[6]. W 2016 został powołany w skład Kapituły Orderu Odrodzenia Polski[7]. W 1988 otrzymał nagrodę duńskiej Fundacji Paula Lauritzena za działalność w obronie praw człowieka.