Written by Marcin

Relacja II konferencji Polska Przyszłości

11 czerwca br. odbyła się II edycja konferencji wiceministrów „Polska Przyszłości”. W
konferencji uczestniczyło pięciu wiceministrów, którzy przedstawili swoje projekty
realizowane obecnie w ich resortach. Wśród szeroko poruszanych tematów znalazły się między
innymi ograniczanie wydatków państwa, zwiększenie konkurencji na rynku kinematografii,
reprywatyzacja oraz cyfryzacja.


INSTYTUT LIBERTATIS już po raz drugi zorganizował konferencję wiceministrów „Polska
Przyszłości”. Podobnie jak w pierwszej edycji, również i teraz zostało poruszonych wiele
ważnych tematów istotnych dla wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i
kulturalnej. Podczas tegorocznej edycji wydarzenia swoje projekty zaprezentowali: Tomasz
Zdzikot – Sekretarz stanu Ministerstwo Obrony Narodowej, Leszek Skiba – Podsekretarz
Ministerstwa Finansów, Paweł Lewandowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Karol Okoński- Sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji oraz
Paweł Lisiecki- Sekretarz stanu.

W pierwszym panelu dotyczącym zwiększenia konkurencji na rynku kinematografii o jej
przyszłości dyskutowali wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski,
dyrektor Polskiego Instytutu Filmowego Radosław Śmigulski oraz reżyser filmowy i dyrektor
Studia Filmowego TOR- Krzysztof Zanussi. Wiceminister Lewandowski poinformował o
planowanym na wrzesień połączeniu państwowych studiów filmowych. WFDiF, Studio
Filmowe KADR, Studio Filmowe TOR, Studio Filmowe ZEBRA, Studio Miniatur Filmowych a
także Studio Filmowego KRONIKA od 1 września br. połączą się w jedną instytucję. Połączenie
to jest, obok ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, jednym z dwóch
elementów reformy rynku filmowego.
– Dzięki połączeniu powstanie profesjonalny publiczny ośrodek produkcji filmowej, który
będzie poważnym partnerem dla realizatorów wysokobudżetowych produkcji europejskich i
amerykańskich. Nowa instytucja będzie również wspierać rodzimych i zachodnich
producentów, szczególnie młodych twórców – uzasadniał decyzję wiceminister kultury.

W drugim panelu dotyczącym ograniczenia wydatków państwa uczestniczyli Wiceminister
Finansów Leszek Skiba, prezes IPAG Bohdan Wyznikiewicz, Publicysta ekonomiczny Tomasz
Cukiernik a także Konrad Hennig. Przedstawione
zostały sposoby na systemowe ograniczanie wydatków państwa, ale najciekawszy wątek
dotyczył pomysłów na blokowanie samoistnego rozrostu biurokracji i rozrostu państwa jako
takiego. Zdaniem panelistów próba ograniczania wydatków bez próby ograniczenia ciągłego
rozrostu państwa jest niemożliwa. Wiceminister Leszek Skiba w swojej prezentacji zwróci
uwagę na pewne dysfunkcje obecnych systemów ograniczania wydatków państwa. Z
doświadczeń wynika bowiem, że w przypadku zbliżania się do ustawowego limitu,
administracja państwowa obcina na początku głównie te wydatki, które uzna za najprostsze do
ograniczenia, a nie te, które są najmniej racjonalne.
Konrad Hennig zwrócił natomiast uwagę na bezwładność administracji państwowej, która
wynika m.in. z rozproszenia ośrodków decyzyjnych w polskiej administracji. Wiele decyzji,
także o znaczeniu strategicznym, zapada na bardzo niskim szczeblu administracji.
Rozwiązaniem tej bolączki jest nadanie odpowiedniego kształtu organizacyjnego i
kompetencyjnego urzędnikom Kancelarii Premiera Rady Ministrów, którzy mieliby stanowić
zaplecze decyzyjne dla rządu tak, by możliwie duża liczba decyzji co do kształtu państwa
zapadała na tym szczeblu. Ograniczy to inne resorty, a także wpłynie znacząco na
przejrzystość i możliwość wskazania odpowiedzialności za proces budżetowania.


Trzeci panel konferencji dotyczył reprywatyzacjii.
Wśród osób dyskutujących, obok wiceministra Pawła Lisieckiego, znaleźli się Piotra Andrzejewski z Trybunału Stanu, Marcin
Schirmer z PTZ, Agnieszka Domańska z SGH a także Piotr Biernatowski z Instytutu Libertatis.
Wiceminister Lisiecki wytłumaczył na wstępie pojęcia prywatyzacja, uwłaszczenie i
reprywatyzacja. Zwrócił także uwagę słuchaczy, że niezależnie od tego, z którym z tych pojęć
mamy do czynienia, nie można przeprowadzać ich kosztem innych. W przypadku
reprywatyzacji na podstawie tzw. dekretu Bieruta oddaje się mienie, które kiedyś zostało
bezprawnie odebrane. Było to krzywdą, ale nie można tej krzywdy rekompensować teraz
krzywdą innych. Należy wszystko przeprowadzać w taki sposób, by w jak najbardziej
ograniczyć ilość osób poszkodowanych.

W kolejnych dwóch panelach poruszane były tematy cyfryzacji. W pierwszym wiceminister
Karol Okoński, Bartosz Stebnicki z Microsoft, Małgorzata Fraser z mediaphilia.pl, Piotr
Konieczny z niebezpiecznik.pl, Aleksander Sala z KOLIBRO oraz Robert Olszewski zPolitechniki Warszawskiej dyskutowali na temat relacji cyfrowych państwo – obywatel. Głównymi zagadnieniami rozmowy były tożsamość cyfrowa, Smart City oraz informatyzacja doręczeń rejestru danych kontaktowych.
Wiceminister Okoński przedstawił, że rozwój cyfrowy niesie za sobą konieczność ciągłej
edukacji obywateli w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz cyberhigieny. Mówił także o nowym
projekcie – Rejestrze Danych Kontaktowych, który ma gromadzić dane takie jak adresy e-mail i
numery telefonów. Dzięki takiemu rejestrowi urząd będzie mógł w łatwy sposób poinformować
obywatela np. o statusie sprawy.

W drugim natomiast panelu dotyczącym cyfryzacji uczestniczyli Tomasz Zdzikot – Sekretarz
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Ireneusz Piecuch z Kancelarii prawnej Gawroński &
Piecuch, Mirosław Maj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń a także Katarzyna
Korzeniewska z Microsoft. Tematem panelu buł „Rozwój zdolności sił zbrojnych do działania w
cyberprzestrzeni”. Wiceminister MON zapewniał o wdrażaniu i realizacji programu cyber.mil.pl
w siłach zbrojnych. Działania ministerstwa polegają m.in. na konsolidacji i rozbudowie
struktur informatycznych w resorcie obrony, czemu służyć ma także powołanie komponentu
cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Konferencja wiceministrów „Polska Przyszłości” również tym razem cieszyła się dużym
zainteresowaniem ze strony uczestników. Prezes Instytutu Libertatis Stanisław Wojtera po
zakończonej konferencji powiedział, że Instytut nie chce skupiać się na dalekich wizjach czy
planach, dlatego tak ważne było to, że wiceministrowie przedstawili swoje konkretne projekty,
a wszystkie dyskusje były bardzo merytoryczne.
Instytut Libertatis to wolnościowy ośrodek ekspercki, powołany w 2016 roku przez grono
menedżerów, naukowców, publicystów i przedsiębiorców. Organizuje wydarzenia dotyczące
tematów istotnych dla tematyki wolności i rozwoju w sferze osobistej, gospodarczej, naukowej i
kulturalnej. Prezesem Instytutu Libertatis jest Stanisław Wojtera.

Nagranie całych paneli